NORDTING

– en nomadisk folkeforsamling for Nord
– en fest for periferien
– en separatistbevegelse for den arktiske kolonien

NORDTING er en mobil folkeforsamling for Nord og inviterer jevnlig folk til Ting, fra Vardø til Alaska. Vi ønsker velkommen inn på scenen både lokale problemstillinger og lokale deltakere; korps, kor, ordførere, pønkeband, cheerleadere, urfolk, musikere, dansere…

NORDTING er en plattform for intervensjon og refleksjon. Det som skjer utenfor forsamlingslokalet er minst like viktig. NORDTING arrangerer 1. mai-tog og sender live-TV fra rettssaker, heiser flagg og markerer minnedager ingen andre tar ansvar for.

NORDTING destabiliserer og slår kiler inn i både personlige oppfatninger og offentlige debatter og setter i spill spørsmål om makt, kunst, penger, identitet, separatisme, populisme og periferi i en nordlig kontekst. NORDTING skaper ny virkelighet og er med på å flytte både det rådende narrativet om Nord og de rådende maktforholdene i Nord.

 

Vi spør oss etter hvert Ting, etter hver flaggheising, etter hvert NORDTING-tokt:
Kommer vi til å bære dette med oss i morgen?
Vil det hjemsøke oss?
Vil det forandre oss?
Vil det forandre verden?
Hvis ikke, har det bare vært bortkastet tid.