Nullpunktet 40 år etter - en minnestund (2021)

En minnestund for kampen for å bevare Alta-Kautokeinovassdraget:
NORDTING sender live fra Nullpunktet i Stilla i Alta, kl. 09.00, 14. januar 2021, nøyaktig 40 år etter nasjonens største politiaksjon i fredstid, da tusen demonstranter ble fjernet fra Nullpunktet.

Med Siri Broch Johansen, Johan Sara jr., Marthe Kristiansen, Liv Hanne Haugen, Amund Sjølie Sveen.
Live-sending av Jamie Michael Bivard, produksjon av Inger-Marie Lupton med Cavzo Safari.